Logo Vormburo

100 jaar LRW
Vormburo /2023

100 jaar LRW

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/wetterwille-foto-2000x1334.jpg
Scrol

Leeu­war­der Roei­ver­e­ni­ging Wet­ter­wil­le bestond een eeuw. Dat ver­diende een boek. Het Schrijfburo was ver­ant­woor­de­lijk voor con­cept en redac­tie, het Vormburo bewerkte het archiefmateriaal en deed de vorm­ge­ving. Een flin­ke klus, maar de moei­te waard!

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW 100 jaar LRW