Logo Vormburo

Achtste Dag
Vormburo /2018
Animatie

Achtste Dag

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/SCR-20230830-irjt-2000x1463.png
Scrol

Voor 8ste Dag, één van de hoofd­pro­jec­ten van LF2018, maak­ten we een kor­te ani­ma­tie. In Leeu­war­den werd name­lijk  een kolos­sa­le machi­ne gebouwd, die op het moment suprê­me een ket­ting­re­ac­tie teweeg­bracht. Na maan­den van bou­wen kwa­men de ver­schil­len­de onder­de­len bij elkaar op 8 juli 2018. In de video wordt de insteek van het pro­ject uit­ge­legd en wordt de kij­ker enthou­si­ast gemaakt om mee te doen.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag Achtste Dag

Privacy

De website van het Vormburo maakt gebruik van analytische cookies. Zo verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Ze zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker.

Er wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.