Logo Vormburo

Alde Fryske Tsjerken
Vormburo /2023
Artistieke impressie
Informatievoorziening

Alde Fryske Tsjerken

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/skets-2000x1344.jpg
Scrol

De Stichting Alde Fryske Tsjerken beheert, onderhoudt en restaureert meer dan vijftig (rijks)monumentale kerken in Fryslân. Eén daarvan is de kerk op de terp van Hegebeintum. Op eerste verdieping van het Kennis- en Ynformaasjesintrum in Hegebeintum is een expositie te vinden waarin de Romaanse kerk op de hoogste terp van Nederlands centraal staat.

Het Vormburo ontwierp de informatievoorziening en maakte een drietal artistieke impressies van vroegchristelijke taferelen.

Het Vormburo werkte bij dit project samen met Josse Pietersma (historicus), Johan van Gent (archeoloog) en Babke Dekker (spatial designer).

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken Alde Fryske Tsjerken