Logo Vormburo

Animatie Kening fan ‘e Greide
Vormburo /2018
Animatie

Animatie Kening fan ‘e Greide

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/SCR-20230913-grsd-2000x1145.jpeg
Scrol

Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels? En wat is een landschap dat geen muze meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Kening fan ‘e Greide maakt zich zorgen over de teloorgang van biodiversiteit. Het Vormburo maakte een animatie om dit probleem aan te kaarten.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide Animatie Kening fan ‘e Greide