Logo Vormburo

Beleidsnotitie Invasieve Exoten
Vormburo /2022
Infographic
Brochure
Fotografie

Beleidsnotitie Invasieve Exoten

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/exot-2-1843x2000.jpg
Scrol

Iedereen kent de berenklauw en weet dat die schadelijk is. Hetzelfde geldt inmiddels voor de Amerikaanse rivierkreeft. En zo blijken er nog tientallen soorten planten en dieren te zijn die hier oorspronkelijk niet voorkomen en mens of natuur schade toebrengen: de zogenaamde invasieve exoten. Menig grondeigenaar wil er graag vanaf, maar kan dat ook en hoe dan? En wie is er verantwoordelijk voor eventuele verwijdering en hoe moet dat gebeuren. Dit en meer is door de provincie Fryslân voor het eerst vastgelegd in de beleidsnota Invasieve Exoten 2023 – 2029. Hiervoor verzorgden we de verslaglegging van de bijeenkomsten met belanghebbenden en de (eind)redactie en opmaak van de nota. Weer iets (meer) opgestoken over ongewenste plant- en diersoorten. Een tak van sport waarvoor we eerder voorlichtend actief waren.

Het Vormburo verzorgde de opmaak én maakte de foto voor de omslag: een reuzenbalsemien.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten Beleidsnotitie Invasieve Exoten