Logo Vormburo

Dementie met andere ogen bekeken
Vormburo /2020

Dementie met andere ogen bekeken

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/dementie.jpg
Scrol

Demen­tie is een ingrij­pen­de ziek­te. De gemeen­te Hee­ren­veen is hard op weg ‘demen­tie­vrien­de­lijk’ te wor­den. Dit doen ze onder ande­re samen met Alz­hei­mer Fries­land, NHL Sten­den Hoge­school en Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land. Vormburo gaf vorm aan een wit­boek vol per­soon­lij­ke ver­ha­len, van pati­ën­ten, man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers en hulp­ver­le­ners. Een mooie en dank­ba­re klus.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken

Privacy

De website van het Vormburo maakt gebruik van analytische cookies. Zo verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Ze zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker.

Er wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.