Logo Vormburo

Dementie met andere ogen bekeken
Vormburo /2020
Brochure

Dementie met andere ogen bekeken

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/dementie.jpg
Scrol

Demen­tie is een ingrij­pen­de ziek­te. De gemeen­te Hee­ren­veen is hard op weg ‘demen­tie­vrien­de­lijk’ te wor­den. Dit doen ze onder ande­re samen met Alz­hei­mer Fries­land, NHL Sten­den Hoge­school en Werk­plaats Soci­aal Domein Fries­land. Vormburo gaf vorm aan een wit­boek vol per­soon­lij­ke ver­ha­len, van pati­ën­ten, man­tel­zor­gers, vrij­wil­li­gers en hulp­ver­le­ners. Een mooie en dank­ba­re klus.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken Dementie met andere ogen bekeken