Logo Vormburo

Eendenkooien
Vormburo /2020
Promotiemateriaal
Brochure

Eendenkooien

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/z-card.jpg
Scrol

Ooit lagen er langs de Nederlandse waddenkust 142 eendenkooien. Daarvan zijn er nu nog 30 over. Eendenkooien horen bij het waddengebied. Het zijn identiteitsbepalende landschapselementen met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden. En het zijn het waardevolle biotopen voor veel dieren en planten.

Om de laatste kooien voor het waddengebied te behouden, hebben zes groene organisaties en de kooikersvereniging een verbond gesloten: de Kongsi van de eendenkooi. Dit verbond restaureerde 24 eendenkooien. Voor de afsluiting van dit project maak­ten we samen met het Schrijfburo een hand­za­me Z‑card, bom­vol infor­ma­tie over de wer­king van een een­den­kooi.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien Eendenkooien

Privacy

De website van het Vormburo maakt gebruik van analytische cookies. Zo verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Ze zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker.

Er wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.