Logo Vormburo

Fietsroute Terpen- en Wierdenland
Vormburo /2023
Brochure

Fietsroute Terpen- en Wierdenland

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/route-scaled-1-2000x1521.jpg
Scrol

Als je weet hoe te kij­ken, zie je meer. ‘Ter­pen- en wier­den­land, een ver­haal in ont­wik­ke­ling’ nodigt bewo­ners en bezoe­kers uit het ter­pen­land op een nieu­we manier te ont­dek­ken. Bij­voor­beeld met de ten­toon­stel­ling Pio­niers van het Noor­den, nu in Muse­um Wier­den­land in Ezin­ge, die bezoe­kers wijst op de nog zicht­ba­re spo­ren die de geschie­de­nis heeft ach­ter­ge­la­ten in het land­schap. Als ‘proof of the pud­ding’ is er – spe­ci­aal voor muse­um­jaar­kaart­hou­ders – een fiets­rou­te uit­ge­zet van Ezin­ge naar Warf­fum waar­voor wij het kaartje maak­ten.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland Fietsroute Terpen- en Wierdenland