Logo Vormburo

Iepen terug aan de kust
Vormburo /2023
Digitaal magazine

Iepen terug aan de kust

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/waddenfonds-iepen.jpg
Scrol

Je weet pas wat je mist als je het kwijt bent. Gelukkig keert de iep weer terug in het Wadden­ge­bied als onlos­ma­ke­lijk onder­deel van het land­schap. De resul­taten van het Waddenproject ‘Herplant iepen in de Wadden­re­gio’ zijn op een rij gezet in een digitaal magazine.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust Iepen terug aan de kust