Logo Vormburo

Iepenwacht Fryslân
Vormburo /2023
Digitaal magazine

Iepenwacht Fryslân

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/iw-takomst-scaled-1-2000x1269.jpg
Scrol

De afgelopen jaren maakte het Vormburo – in samenwerking met het Schrijfburo – een aantal digitale magazines. Met aan­dacht voor de diver­se her­plant­pro­jec­ten en de onder­zoeken naar samen­wer­king in de bestrij­ding van inva­sie­ve exo­ten. Het Vormburo deed de vormgeving en techniek, het Schrijfburo nam de redactie op zich.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân

Privacy

De website van het Vormburo maakt gebruik van analytische cookies. Zo verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Ze zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker.

Er wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.