Logo Vormburo

Iepenwacht Fryslân
Vormburo /2023
Digitaal magazine

Iepenwacht Fryslân

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/iw-takomst-scaled-1-2000x1269.jpg
Scrol

De afgelopen jaren maakte het Vormburo – in samenwerking met het Schrijfburo – een aantal digitale magazines. Met aan­dacht voor de diver­se her­plant­pro­jec­ten en de onder­zoeken naar samen­wer­king in de bestrij­ding van inva­sie­ve exo­ten. Het Vormburo deed de vormgeving en techniek, het Schrijfburo nam de redactie op zich.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân Iepenwacht Fryslân