Logo Vormburo

Kening fan ‘e Greide
Vormburo /2020
Illustratie

Kening fan ‘e Greide

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/wikel-scaled-1-2000x1333.jpg
Scrol

Wat is Neder­land zon­der haar wei­de­vo­gel­land­schap? Wat is een len­te zon­der haar typi­sche gelui­den, geu­ren en kleu­ren? Wat is een wei­de zon­der koei­en, bloe­men, krui­den, insec­ten en vogels? Het unie­ke, bio­di­ver­se wei­de­land­schap dreigt te ver­dwij­nen. Bur­ger­ini­ti­a­tief Kening fan ‘e Grei­de pro­beert al enke­le jaren op vele manie­ren het tijd te keren.

Het Vormburo droe­g zijn steen­tje bij door de soci­al media en de web­si­te bij te hou­den. Een mooie com­bi­na­tie tus­sen inhoud, vorm­ge­ving en tekst. Door deze mul­ti­me­di­a­le bena­de­ring zorg­den we voor veel inter­ac­ti­vi­teit en enor­me groei op de soci­al media.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide Kening fan ‘e Greide

Privacy

De website van het Vormburo maakt gebruik van analytische cookies. Zo verzamelen we gegevens over het gebruik van deze website. Ze zijn niet te herleiden tot een specifieke gebruiker.

Er wordt gebruik gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacybeleid van de betreffende dienst.