Logo Vormburo

Omgevingsvisie Hilversum
Vormburo /2023
Infographic
Illustratie

Omgevingsvisie Hilversum

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/SCR-20230620-jctt-scaled-1-2000x1700.jpeg
Scrol

Hoe ziet Hilversum eruit in 2040? Het is belangrijk dat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarover meedenken en meepraten. Van jong tot oud. Dat kon vanaf het najaar van 2021 tot in het voorjaar van 2022 in de vorm van enquetes, straatinterviews, informatie- en discussiebijeenkomsten en een plenaire stadsgesprek als afsluiting. Dit alles op weg naar een omgevingsvisie voor Hilversum.  Wij hielpen de gemeente Hilversum als onafhankelijke partij de verzamelde informatie  overzichtelijk en aantrekkelijk te verwerken en vorm te geven. Onderdeel hiervan was een zogenaamde ‘praatplaat’.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum Omgevingsvisie Hilversum