Logo Vormburo

Our Rhine
Vormburo /2023
Website
Illustratie

Our Rhine

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/or-kaart-2000x1271.jpg
Scrol

De Rijn is van groot belang voor de scheepvaart in West-Europa, de drinkwatervoorziening van miljoenen mensen en als leefomgeving en trekroute voor vissen. Op alle fronten wordt er gewerkt aan een Rijn die schoon, veilig, beleefbaar en begaanbaar is. Niet alleen in Nederland, maar ook in de andere Rijnlanden. Hiervoor zijn nieuwe, internationale afspraken gemaakt die voorjaar 2020 door minister Van Nieuwenhuizen werden gepresenteerd. Als bijdrage maakten wij een digitaal beeldverhaal dat laat zien wat er allemaal is bereikt de afgelopen decennia. Maar ook wat er nog moet gebeuren.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Our Rhine Our Rhine Our Rhine Our Rhine Our Rhine Our Rhine Our Rhine Our Rhine