Project

Achtste Dag

Omschrijving

Voor 8ste Dag, één van de hoofd­pro­jec­ten van LF2018, maak­ten we een kor­te ani­ma­tie. In Leeu­war­den werd name­lijk  een kolos­sa­le machi­ne gebouwd, die op het moment suprê­me een ket­ting­re­ac­tie teweeg­bracht. Na maan­den van bou­wen kwa­men de ver­schil­len­de onder­de­len bij elkaar op 8 juli 2018. In de video wordt de insteek van het pro­ject uit­ge­legd en wordt de kij­ker enthou­si­ast gemaakt om mee te doen.