Project

Eindrapport LF2018

Omschrijving

Begin 2019 maak­te stich­ting LF2018 de resul­ta­ten van het cul­tu­re­le-hoofd­stad­jaar bekend. Een berg aan gege­vens en con­clu­sies, die het Vormburo heeft voorzien van grafieken en infographics.