Project

Iepen terug aan de kust

Omschrijving

Je weet pas wat je mist als je het kwijt bent. Gelukkig keert de iep weer terug in het Wadden­ge­bied als onlos­ma­ke­lijk onder­deel van het land­schap. De resul­taten van het Waddenproject ‘Herplant iepen in de Wadden­re­gio’ zijn op een rij gezet in een digitaal magazine.