Project

Iepenwacht Fryslân

Omschrijving

De afgelopen jaren maakte het Vormburo – in samenwerking met het Schrijfburo – een aantal digitale magazines. Met aan­dacht voor de diver­se her­plant­pro­jec­ten en de onder­zoeken naar samen­wer­king in de bestrij­ding van inva­sie­ve exo­ten. Het Vormburo deed de vormgeving en techniek, het Schrijfburo nam de redactie op zich.