Project

Animatie Kening fan ‘e Greide

Omschrijving

Wat is Nederland zonder haar weidevogellandschap? Wat is een lente zonder haar typische geluiden, geuren en kleuren? Wat is een weide zonder koeien, bloemen, kruiden, insecten en vogels? En wat is een landschap dat geen muze meer is voor dichters, schilders, muzikanten en kunstenaars? Kening fan ‘e Greide maakt zich zorgen over de teloorgang van biodiversiteit. Het Vormburo maakte een animatie om dit probleem aan te kaarten.