Project

Kerkenvisie

Omschrijving

Een kerk is een ijkpunt vanuit de verte, een natuurlijk centrum van een dorp of stad, een historisch gebouw met verhalen en met ruimte voor allerlei invullingen. Zonder de vaak al eeuwenlang beeldbepalende kerken zou Súdwest-Fryslân niet hetzelfde zijn.

Om te kijken waar de kansen en bedreigingen liggen, hielp het Planburo de gemeente Súdwest-Fryslân een integrale kerkenvisie op te stellen. Het Vormburo ga de visie vorm.