Project

Open Rivers

Omschrijving

Dammen zijn een grote bedreiging voor het ecosysteem in en rond rivieren. Ze stoppen de natuurlijke stroom en zorgen ervoor dat migrerende vissen niet meer stroomopwaarts of stroomafwaarts kunnen zwemmen. Zalmen, palingen en andere trekvissen stoten gemiddeld bijna elke kilometer hun neus in Europese rivieren. Dat komt door de enorme hoeveelheid dammen, stuwen en sluizen die Europa rijk is. Het Open Rivers Program wil rivieren weer vrij laten stromen door geld beschikbaar te stellen voor projecten die hieraan bijdragen. Wij maakten de website voor de stichting.