Project

Posters NHL

Omschrijving

In 2017 gingen de hbo-stu­dies CMV en MWD van NHL Hoge­school Leeu­war­den op in een nieu­we oplei­ding: Soci­al Work. Wij werk­ten mee aan de onder­wijs­vi­sie, met als inspi­re­ren­de tus­sen­stop deze pos­ters voor de open dagen.