Project

Storymap De Alde Feanen

Omschrijving

Of we de ruim zeventig pagina’s tellende landschapsbiografie van Nationaal Park De Alde Feanen wilden ‘vertalen’ naar een toegankelijke en korte tekst en vorm. We maakten er een storymap van, voor een breed publiek. Een website waar je scrollend door tijd, woord en beeld gaat. Over hoe het landschap door de eeuwen heen vaak ingrijpend is veranderd. Van moeras, landbouwgrond en veenafgraving tot natuur- en recreatiegebied. De Alde Feanen als samenspel van natuur, de elementen en steeds meer de mens. De collega’s van het Schrijfburo schreven de tekst, wij namen de techniek en vormgeving voor onze rekening.