Project

Waddenacademie

Omschrijving

Eind mei 2019 woon­den we, samen met de collega’s van Schrijfburo, het 22ste sym­po­si­um 50 jaar Lau­wersmeer bij. Een groot aan­tal boei­en­de spre­kers en dus heel veel infor­ma­tie. Onze rol: de dag vast­leg­gen in woord en beeld. Onli­ne en real­ti­me. Een flin­ke klus die we met ons team, en foto­graaf Lucas Kem­per , mooi heb­ben geklaard.