Project

WSD Friesland

Omschrijving

Onderwijs, onderzoek en werkveld weten elkaar steeds beter te vinden in de zorg- en welzijnssector. Onder andere dankzij de inspanningen van hogescholen, gemeenten, burgers en instellingen om samen op te trekken en de veranderingen in het sociaal domein handen en voeten te geven. Hoe ze dat in Friesland vormgeven wordt verteld in het digitale magazine dat we over samen met het Schrijfburo maakten.