Logo Vormburo

Storymap De Alde Feanen
Vormburo /2023
Website
Illustratie

Storymap De Alde Feanen

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/08/daffie-scaled-1-2000x1502.jpg
Scrol

Of we de ruim zeventig pagina’s tellende landschapsbiografie van Nationaal Park De Alde Feanen wilden ‘vertalen’ naar een toegankelijke en korte tekst en vorm. We maakten er een storymap van, voor een breed publiek. Een website waar je scrollend door tijd, woord en beeld gaat. Over hoe het landschap door de eeuwen heen vaak ingrijpend is veranderd. Van moeras, landbouwgrond en veenafgraving tot natuur- en recreatiegebied.

De Alde Feanen als samenspel van natuur, de elementen en steeds meer de mens. De collega’s van het Schrijfburo schreven de tekst, wij namen de techniek en vormgeving voor onze rekening.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen Storymap De Alde Feanen