Logo Vormburo

Thuis­zorg het Frie­se Land
Vormburo /2023

Thuis­zorg het Frie­se Land

https://www.vormburo.nl/wp-content/uploads/2023/09/Minimalist-Poster-Mockup-on-Wall-3-scaled-1-2000x1333.jpg
Scrol

Thuis­zorg het Frie­se Land is op zoek naar vakan­tie­krach­ten die deze zomer aan de slag wil­len. Voor de hier­voor bedach­ten cam­pag­ne schre­ef het Schrijfburo tek­sten voor de web­si­te, vaca­tu­res en pos­ters. Foto­graaf Que­re maak­te por­tret­ten van de kin­de­ren van werk­ne­mers, het Vorm­bu­ro bewerkte de beelden en ont­wierp de pos­ters en banners.

Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design Philosophy of design

Some are to guide the overall goal of the design. Other approaches are to guide the tendencies of the designer.

Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land Thuis­zorg het Frie­se Land